Neu: Freie Tage (SGA-Beschluss) für das Schuljahr 2024/25

  1. Tag 09.12.24 (Montag)
  2. Tag 02.05.25 (Freitag)
  3. Tag 30.05.25 (Freitag)